ایمپلنت - پرسش 108 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

ایمپلنت - پرسش 108

 • تصویر کاربر دامون شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
  چه گزینه های درمانی برای افراد بی دندان کامل وجود دارد ؟
  1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   الف – برای فک پایین ، جایگذاری حداقل دو تا چهار ایمپلنت میتواند یک پروتز متحرک را حمایت کند .
   ب – میتوان با گذاشتن بش از چهار ایمپلنت ، یک بریج بر پایه ایمپلنت برای بازسازی کل فک بی دندان استفاده کرد . برای درمان استاندارد پروتز ثابت برپایه ایمپلنت برای افراد بی دندان ، گذاشتن شش تا هشت ایمپلنت برای فک پایین و هشت تا ده ایمپلنت برای فک بالا مناسب می باشد .
   ج – استفاده از پروتز (دنچر) های متحرک بدون استفاده از ایمپلنت
دکتر پیام حیاتی