معرفی دکتر پیام حیاتی | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

معرفی دکتر پیام حیاتی

دکتر پیام حیاتی، دکترای دندانپزشکی خود را در سال 1383 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت کرده است و از سال 1386 به طور جد در حوزه ایمپلنت ، جراحی های پیوند استخوان و سینوس مطالعه و عمل کرده است تا اینکه در سال 1395 مدارک فلوشیپ و مسترشیپ (MasterShip) ایمپلنت را از انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست (ICOI) اخذ نموده است. دکتر پیام حیاتی هم اکنون با حدود 10 سال سابقه جراحی های ایمپلنت به بیماران خود خدمت می کند.

مدارک اخذ شده :

1- مسترشیپ (MasterShip) ایمپلنت از ICOI (انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست) سال 2017
2- فلوشیپ ایمپلنت از ICOI (انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست) سال 2017
3- دوره ایمپلنت Shinhuny سال 2016
4- دوره ایمپلنت Sweden & Martina ایتالیا سال 2016
5- دوره ایمپلنت SIC سویس سال 2015
6- دوره پیشرفته مدیریت استخوان و بازسازی آن سال 2014
7- دوره جراحی سینوس Dentium سال 2012
8- دوره ایمپلنت Dentis کره سال 2011
9- دوره ایمپلنت Zimmer آمریکا 2009
10- دوره ایمپلنت Implantium کره سال 2009
11- دیپلم جراحی پیشرفته و پروتز ایمپلنت Astra آمریکا سال 2009
12- دوره جراحی پیشرفته NisAstan انگلیس 2008
13- دوره پروتز NisAstan انگلیس سال 2008
14- دوره ایمپلنت TBR فرانسه سال

مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی ؛ جراح دندانپزشک

مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
دکتر پیام حیاتی