معرفی دکتر پیام حیاتی | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

معرفی دکتر پیام حیاتی

دکتر پیام حیاتی، دکترای دندانپزشکی خود را در سال ۱۳۸۳ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت کرده است و از سال ۱۳۸۶ به طور جد در حوزه ایمپلنت ، جراحی های پیوند استخوان و سینوس مطالعه و عمل کرده است تا اینکه در سال ۱۳۹۵ مدارک فلوشیپ و مسترشیپ (MasterShip) ایمپلنت را از انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست (ICOI) اخذ نموده است. دکتر پیام حیاتی هم اکنون با حدود ۱۰ سال سابقه جراحی های ایمپلنت به بیماران خود خدمت می کند.

مدارک اخذ شده :

۱- مسترشیپ (MasterShip) ایمپلنت از ICOI (انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست) سال ۲۰۱۷
۲- فلوشیپ ایمپلنت از ICOI (انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست) سال ۲۰۱۷
۳- دوره ایمپلنت Shinhuny سال ۲۰۱۶
۴- دوره ایمپلنت Sweden & Martina ایتالیا سال ۲۰۱۶
۵- دوره ایمپلنت SIC سویس سال ۲۰۱۵
۶- دوره پیشرفته مدیریت استخوان و بازسازی آن سال ۲۰۱۴
۷- دوره جراحی سینوس Dentium سال ۲۰۱۲
۸- دوره ایمپلنت Dentis کره سال ۲۰۱۱
۹- دوره ایمپلنت Zimmer آمریکا ۲۰۰۹
۱۰- دوره ایمپلنت Implantium کره سال ۲۰۰۹
۱۱- دیپلم جراحی پیشرفته و پروتز ایمپلنت Astra آمریکا سال ۲۰۰۹
۱۲- دوره جراحی پیشرفته NisAstan انگلیس ۲۰۰۸
۱۳- دوره پروتز NisAstan انگلیس سال ۲۰۰۸
۱۴- دوره ایمپلنت TBR فرانسه سال

مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی ؛ جراح دندانپزشک

مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
مدارک اخذ شده دکتر پیام حیاتی جراح دندانپزشک
دکتر پیام حیاتی