دندان - پرسش 198 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

دندان - پرسش 198

  • تصویر کاربر حیدر سه شنبه ۲۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    لثه تحلیل رفته کنار دندان را میتوان بازسازی کرد ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی سه شنبه ۲۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      بازسازی لثه تحلیل رفته کنار دندان به عوامل بسیاری همچون : علت ، وسعت ، شکل و ناحیه تحلیل و نیز روش جراحی بستگی دارد . انجام برخی از پیوندهای لثه به منظور تقویت لثه موجود و برای جلوگیری از ادامه روند تحلیل و برخی دیگر برای پوشش سطح عریان شده تجویز میشود .
دکتر پیام حیاتی