ایمپلنت - پرسش 104 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

ایمپلنت - پرسش 104

  • تصویر کاربر اسما شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    استئواینتگریشن چیست ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      پس از برقراری ایمپلنت در استخوان فک ، استخوان بر روی آن رشد کرده و به ایمپلنت متصل میشود . به فرآیند اتصال استخوان به ایمپلنت ، استئواینتگریشن میگویند . در صورتی که ارتباط استخوان با ایمپلنت به شکل مستقیم و کامل برقرار نشود ، ایمپلنت در داخل استخوان لق میشود و کل درمان با شکست مواجه میگردد .
دکتر پیام حیاتی