دندان - پرسش 201 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

دندان - پرسش 201

  • تصویر کاربر شیرین سه شنبه ۲۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    لثه تحلیل رفته کنار ایمپلنت را میتوان بازسازی کرد ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی سه شنبه ۲۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      هرچند در بسیاری از موارد امکان بازسازی لثه در اطراف ایمپلنت قابل انجام بوده با موفقیت قابل قبولی همراه است ، اما بازسازی لثه در اطراف ایمپلنت بخاطر شرایط متفاوت نسبت به دندان طبیعی کمی پیچیده تر و در موارد پیشرفته غیر قابل پیش بینی است .
دکتر پیام حیاتی