ایمپلنت - پرسش 164 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

ایمپلنت - پرسش 164

  • تصویر کاربر دامون شنبه ۲۳ دی ۹۶( 1 سال پیش) ایمپلنت و پیوند استخوان
    کاربرد پودر استخوان در درمان های ایمپلنتی چیست ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی شنبه ۲۳ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      مواد پیوند استخوان در شکل های مختلفی در دسترس است . برای ضایعات کوچک تا متوسط میتوان از شکل پودر آن استفاده کرد . مهمتر از شکل ، ماهیت پیوند استخوان است که درمانگز شما با توجه به نیازهای بالینی نوع مناسب را انتخاب می نماید . در برخی موارد میتوان ضایعات استخوانی را کاربرد همزمان پیوند استخوان و کاشت ایمپلنت برطرف نمود . اما در مواردی امکان کاشت ایمپلنت وجود ندارد و باید در ابتدا ضایعه استخوانی را با پیوند استخوان درمان نمود و پس از گذشت زمان (3 تا 9 ماه) برای کاشت ایمپلنت اقدام نمود .
دکتر پیام حیاتی