دندان - پرسش 206 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

دندان - پرسش 206

  • تصویر کاربر ابوذر چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶( 2 سال پیش) عمومی
    برای انجام درمان به کدام متخصص مراجعه کنم ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶( 2 سال پیش)
      موفقیت درمان های بازسازی کننده بافت به دانش و مهارت درمانگر ، شکل ضایعه ، روند ترمیم بدون مشکل ، مواد و تجهیزات متناسب با شرایط بستگی دارد . با درمانگر خود مشورت نماییم تا وی خود به درمان شما بپردازد یا شما را به متخصص مربوط ارجاع دهد . رابطه صمیمانه و اعتماد متقابل بیمار و درمانگر برای دست یابی به حداکثر موفقیت در بازسازی عملکرد و زیبایی حیاتی است .
دکتر پیام حیاتی