دندان - پرسش 186 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

دندان - پرسش 186

  • تصویر کاربر علی دوشنبه ۲۵ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    چرا باید پیوند استخوان در داخل فضای سینوس من انجام گیرد ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی دوشنبه ۲۵ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      در مواردی که ارتفاع مناسب و کافی استخوان برای قرار دهی یک ایمپلنت با ابعاد مناسب در نواحی عقب فک بالا (که در مجاورت سینوس قرار دارد) وجود نداشته باشد ، دیواره کف سینوس بالا برده میشود . چون فضای داخل سینوس خالی است ، دوباره دیواره سینوس به سمت پایین برمیگردد . برای بالا نگه داشتن دیواره کف سینوس از پودر استخوان اتفاده میشود تا داربستی برای ایجاد استخوان جدید و ارتفاع کافی برای قراردهی ایمپلنت ایجاد نماید .
دکتر پیام حیاتی