کودکان - پرسش 47 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

کودکان - پرسش 47

  • تصویر کاربر زهرا چهارشنبه ۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    آیا دندان شیری نیز نیاز به درمان ریشه دارد ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی چهارشنبه ۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      بله گاه بدلیل پیشرفت پوسیدگی و اهمیت حفظ دندان شیری قبل از رویش دندان دایمی دندانپزشک ترجیح میدهد تا دندان مورد ظر را درمان ریشه نماید که به این درمان pulpectomy/pulpotomy گویند .
دکتر پیام حیاتی