کودکان - پرسش 46 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

کودکان - پرسش 46

  • تصویر کاربر سارا چهارشنبه ۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    در صورتی که کودک برای درمان های دندانپزشکی همکاری نکند چه باید کرد ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی چهارشنبه ۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
      برخی کودکان همکاری لازم جهت درمان دندانپزشکی ندارند . در این مورد بهترین کار اعتماد به دندانپزشک معالج است تا با تکنیک های خاص کودک را مجاب به قبول درمان نماید . در صورتی که کودک همچنان ناآرام باشد ارجاع به متخصص دندانپزشکی کودکان و گاه بیهوشی توصیه میشود .
دکتر پیام حیاتی