تاریخ انقضای مسواک - پرسش 10 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

تاریخ انقضای مسواک - پرسش 10

  • تصویر کاربر احمد یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    هر چند وقت یکبار باید مسواکم را عوض کنم ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
      توصیه میشود هر 3 ماه مسواک جدید تهیه نمایید ، البته در صورتی که قبل از این مدت مسواک طرح اولیه پرزهای خود را از دست دهد ممکن است این زمان کمتر نیز شود .
دکتر پیام حیاتی