ایمپلنت - پرسش 107 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

ایمپلنت - پرسش 107

 • تصویر کاربر مجید شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
  چه گزینه های درمانی برای جایگزین کردن دو یا چند دندان از دست رفته مجاور هم وجود دارد ؟
  1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی شنبه ۱۶ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   الف – دندان های از دست رفته میتوانند با ایمپلنت دندانی جایگزین شده ، روکش های روی آن میتواند بصورت تکی و یا بریج باشد .
   ب- با توجه به شرایط دندان های باقی مانده و توزیع آنها در دهان ، میتوان با یک بریج دندان های از دست رفته را جایگزین نمود . که این بریج بر روی دندان های پایه ای که تراش خورده اند چسبانده شده و ثابت میشوند .
   ج – یک پروتز متحرک متکی بر استخوان و بافت نرم نیز میتواند جایگزین دندان های از دست رفته شود . بدیهی است این پروتز ثابت نبوده و میتواند آسیب های زیادی به بافت های نرم اطراف وارد نماید . البته ایمپلنت میتواند پایه ای برای بریج ثابت و یا پروتز متحرک نیز باشد .
دکتر پیام حیاتی