پرکردن - پرسش 32 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

پرکردن - پرسش 32

 • تصویر کاربر محمد سه شنبه ۵ دی ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
  پرکردنی نقره ای بهتر است یا همرنگ دندان ؟
  1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی سه شنبه ۵ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   همانگونه که توضیح داده شد از موارد مختلفی جهت بازسازی بخش های از دست رفته دندان استفاده میشود که لزومی به توضیح آنها در اینجا وجود ندارد . با این حال دو ماده شایعی که از آنها استفاده میشود یکی پرکردنی های نقره ای (amalgam) است که سالیان سال بعنوان ماده ترمیمی مناسب کارایی خود را اثبات نموده و دیگری مواد همرنگ دندان (composite) می باشد که مزیت اصلی آن همرنگ بودن آن با دندان های مجاور و زیبایی بیشتر آن است .
   امروزه با پیشرفت هایی که در تولید مواد پرکردگی همرنگ دندان به وجود آمده میتوان ادعا کرد از نظر طول عمر و کارایی چه پرردنی های نقره ای و چه پرکردگ ی های همرنگ دندان موفقیت بالایی را نشان می دهند . با این حال بهتر است در جاهایی کهحین صحبت کردن و لبخند زدن دیده میشوند از نوع همرنگ دندان و در سایر موارد از نوع نقره ای (amalgam) که استحکام بالایی دارد ، استفاده نماییم . توجه شود هر دو ماده یاد شده بی ضرر بوده و تاکنون اثر سوء آنها روی سلامت عمومی بدن به اثبات نرسیده است .
دکتر پیام حیاتی