محل نگهداری مسواک - پرسش 9 | دکتر پیام حیاتی-دندانپزشک
آدرس: آیت الله کاشانی خیابان اعتمادیان برج شیری طبقه اول واحد 4

از دکتر بپرسید

محل نگهداری مسواک - پرسش 9

  • تصویر کاربر نیلوفر یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش) عمومی
    شرایط مناسب برای نگهداری مسواک چیست ؟
    1. تصویر کاربر دکتر پیام حیاتی یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
      دستشویی و حمام محل شابع و نامناسب برای نگهداری مسواک ها می باشند زیرا اولا در معرض آلودگی ها میکروبی قرار دارند و ثانیا محل گرم و مرطوب ، شرایط را جهت رشد و آلودگی میکروبی مسواک مساعد می نماید . بهتر است مسواک را خارج از دستشویی و حمام و در جایی خشک نگهداری نمایید . حتما از بکارگیری مسواک هایی که دارای محافظ هستند نیز خودداری نمایید زیرا علیرغم تصور اولیه در مورد بهداشتی بودن این سرها ، خود محافظ شرایط مرطوب و مناسبی را جهت رشد میکروب ها روی سر مسواک ایجاد میکند .
دکتر پیام حیاتی